Pomoc - Aplikacje biznesowe

Konfiguracja firm

Przeglądanie firm

Aby przejrzeć zapisane firmy należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Moje firmy w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych firm.

Dodawanie firm

Aby dodać nową firmę należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Moje firmy w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych firm.
 5. Kliknąć przycisk dodaj nową firmę.
 6. Zostanie wyświetlony formularz dodawania firmy w którym należy wypełnić obowiązkowo pola oznaczone gwiazdką. Dane mogą zostać pobrane z zapisanych wcześniej przez użytkownika danych do faktury [zobacz Edycja danych użytkownika] – aby to zrobić należy kliknąć przycisk pobierz z moich danych.
 7. Kliknąć przycisk Zapisz.

Edycja firm

Aby edytować zapisane firmy należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Moje firmy w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych firm.
 5. Kliknąć ikonkę Edytuj w funkcjach wybranej firmy.
 6. Zostanie wyświetlony formularz edycji firmy.
 7. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Usuwanie firm

Aby usunąć firmę należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Moje firmy w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych firm.
 5. Kliknąć ikonkę Usuń w funkcjach wybranej firmy.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć?.
 7. Kliknąć przycisk OK.

Program VAT-7 / VAT-7K

Pobieranie programu VAT-7 / VAT-7K

Aby pobrać program VAT-7 / VAT-7K należy:

 1. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 2. Kliknąć link VAT-7 / VAT-7K w sekcji Aplikacje biznesowe.
 3. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu VAT-7 / VAT-7K.
 4. Kliknąć przycisk Do pobrania.
 5. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dostępnych wersji programu do pobrania.
 6. Kliknąć link z nazwą wybranej wersji programu.
 7. Zostanie wyświetlone okno pobierania programu.

Rejestracja programu VAT-7 / VAT-7K

Aby zarejestrować program VAT-7 / VAT-7K należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link VAT-7 / VAT-7K w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu VAT-7 / VAT-7K.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia. Jeśli wcześniej nie zostały zamówione żadne licencje należy przejść do punktu numer 8.
 6. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program VAT-7 / VAT-7K.
 7. Kliknąć przycisk zamów program.
 8. Zostanie wyświetlony formularz zamówienia licencji w którym należy:
  • zaznaczyć w polu Rodzaj licencji właściwą wersję programu,
  • podać firmę dla której ma zostać zamówiona licencja:
   • wybierając w polu Firma firmę ze spisu wcześniej zdefiniowanych firm [zobacz Konfiguracja firm],
   • klikając przycisk Nowa firma oraz uzupełnić pola Firma i NIP.
 9. Kliknąć przycisk Dalej.

Przeglądanie licencji na program VAT-7 / VAT-7K

Aby przejrzeć licencje program VAT-7 / VAT-7K należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link VAT-7 / VAT-7K w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu VAT-7 / VAT-7K.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia.
 6. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program VAT-7 / VAT-7K lub jeśli wcześniej nie zostały zamówione żadne licencje zostanie wyświetlony formularz zamówienia licencji.

Anulowanie zamówienia licencji na program VAT-7 / VAT-7K

Aby anulować zamówienie licencji program VAT-7 / VAT-7K należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link VAT-7 / VAT-7K w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu VAT-7 / VAT-7K.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia.
 6. Jeśli wcześniej zostały zamówione jakieś licencje zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program VAT-7 / VAT-7K.
 7. Kliknąć ikonkę Anuluj w opcjach wybranej licencji.
 8. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć?.
 9. Kliknąć przycisk OK.

UWAGA! Anulować można tylko nieopłacone licencje.

Opłacanie licencji na program VAT-7 / VAT-7K

Aby opłacić licencję na program VAT-7 / VAT-7K należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link VAT-7 / VAT-7K w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu VAT-7 / VAT-7K.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia.
 6. Jeśli wcześniej zostały zamówione jakieś licencje zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program VAT-7 / VAT-7K.
 7. Kliknąć przycisk zapłać w opcjach wybranej licencji.
 8. Zostanie wyświetlona strona doładowania konta, gdzie można wybrać jednen z kilku sposobów płatności:
  • płatność poprzez Przelewy24 klikając przycisk zapłać,
  • płatność poprzez przelew z konta bankowego na jeden z podanych rachunków,
  • płatność poprzez przelew pocztowy klikając przycisk Polecenie przelewu,
  • płatność poprzez wpłatę pocztową klikając przycisk Polecenie wpłaty.
 9. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie użytkownika licencja na program zostanie opłacona.

UWAGA! Jeśli w momencie zamawiania licencji na koncie użytkownika znajduje się wystarczająca ilość środków to należna kwota jest pobierana automatycznie.

Program Noty korygujące

Pobieranie programu Noty korygujące

Aby pobrać program Noty korygujące należy:

 1. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 2. Kliknąć link Noty korygujące w sekcji Aplikacje biznesowe.
 3. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu Noty korygujące.
 4. Kliknąć przycisk Do pobrania.
 5. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dostępnych wersji programu do pobrania.
 6. Kliknąć link z nazwą wybranej wersji programu.
 7. Zostanie wyświetlone okno pobierania programu.

Rejestracja programu Noty korygujące

Aby zarejestrować program Noty korygujące należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Noty korygujące w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu Noty korygujące.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia. Jeśli wcześniej nie zostały zamówione żadne licencje należy przejść do punktu numer 8.
 6. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program Noty korygujące.
 7. Kliknąć przycisk zamów program.
 8. Zostanie wyświetlony formularz zamówienia licencji w którym należy:
  • zaznaczyć w polu Rodzaj licencji właściwą wersję programu,
  • podać firmę dla której ma zostać zamówiona licencja:
   • wybierając w polu Firma firmę ze spisu wcześniej zdefiniowanych firm [zobacz Konfiguracja firm],
   • klikając przycisk Nowa firma oraz uzupełnić pola Firma i NIP.
 9. Kliknąć przycisk Dalej.

Przeglądanie licencji na program Noty korygujące

Aby przejrzeć licencje program Noty korygujące należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Noty korygujące w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu Noty korygujące.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia.
 6. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program Noty korygujące lub jeśli wcześniej nie zostały zamówione żadne licencje zostanie wyświetlony formularz zamówienia licencji.

Anulowanie zamówienia licencji na program Noty korygujące

Aby anulować zamówienie licencji program Noty korygujące należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Noty korygujące w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu Noty korygujące.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia.
 6. Jeśli wcześniej zostały zamówione jakieś licencje zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program Noty korygujące.
 7. Kliknąć ikonkę Anuluj w opcjach wybranej licencji.
 8. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć?.
 9. Kliknąć przycisk OK.

UWAGA! Anulować można tylko nieopłacone licencje.

Opłacanie licencji na program Noty korygujące

Aby opłacić licencję na program Noty korygujące należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Noty korygujące w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona informacyjna programu Noty korygujące.
 5. Kliknąć przycisk Licencje / Zamówienia.
 6. Jeśli wcześniej zostały zamówione jakieś licencje zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na program Noty korygujące.
 7. Kliknąć przycisk zapłać w opcjach wybranej licencji.
 8. Zostanie wyświetlona strona doładowania konta, gdzie można wybrać jednen z kilku sposobów płatności:
  • płatność poprzez Przelewy24 klikając przycisk zapłać,
  • płatność poprzez przelew z konta bankowego na jeden z podanych rachunków,
  • płatność poprzez przelew pocztowy klikając przycisk Polecenie przelewu,
  • płatność poprzez wpłatę pocztową klikając przycisk Polecenie wpłaty.
 9. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie użytkownika licencja na program zostanie opłacona.

UWAGA! Jeśli w momencie zamawiania licencji na koncie użytkownika znajduje się wystarczająca ilość środków to należna kwota jest pobierana automatycznie.

Licencje

Przeglądanie licencji

Aby przejrzeć licencje należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Licencje w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na aplikacje biznesowe.

Anulowanie licencji

Aby anulować zamówienie licencji należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Licencje w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na aplikacje biznesowe.
 5. Kliknąć ikonkę Anuluj w opcjach wybranej licencji.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć?.
 7. Kliknąć przycisk OK.

UWAGA! Anulować można tylko nieopłacone licencje.

Opłacanie licencji

Aby opłacić licencję należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Aplikacje biznesowe klikając nagłówek sekcji Aplikacje biznesowe z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Licencje w sekcji Aplikacje biznesowe.
 4. Zostanie wyświetlona strona ze spisem dotychczas zamówionych licencji na aplikacje biznesowe.
 5. Kliknąć przycisk zapłać w opcjach wybranej licencji.
 6. Zostanie wyświetlona strona doładowania konta, gdzie można wybrać jednen z kilku sposobów płatności:
  • płatność poprzez Przelewy24 klikając przycisk zapłać,
  • płatność poprzez przelew z konta bankowego na jeden z podanych rachunków,
  • płatność poprzez przelew pocztowy klikając przycisk Polecenie przelewu,
  • płatność poprzez wpłatę pocztową klikając przycisk Polecenie wpłaty.
 7. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie użytkownika licencja na program zostanie opłacona.

UWAGA! Jeśli w momencie zamawiania licencji na koncie użytkownika znajduje się wystarczająca ilość środków to należna kwota jest pobierana automatycznie.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.