Pomoc - Uprawnienia użytkowników

Przeglądanie uprawnień użytkowników

Aby przejrzeć uprawnienia użytkowników należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Uprawnienia w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis uprawnień użytkowników.

Dodawania użytkownika

Aby przejrzeć uprawnienia użytkowników należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Uprawnienia w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis uprawnień użytkowników.
 5. Kliknąć przycisk dodaj użytkownika.
 6. Zostanie wyświetlony formularz dodawania użytkownika w którym należy wypełnić obowiązkowo pola oznaczone gwiazdką oraz opcjonalnie pozostałe pola.
 7. Kliknąć przycisk Zapisz.

Edytowanie użytkownika

Aby przejrzeć uprawnienia użytkowników należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Uprawnienia w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis uprawnień użytkowników.
 5. Kliknąć ikonkę Edytuj w funkcjach wybranego użytkownika.
 6. Zostanie wyświetlony formularz edycji użytkownika.
 7. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć konfigurację SMTP należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Uprawnienia w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis uprawnień użytkowników.
 5. Kliknąć ikonkę Usuń w funkcjach wybranego użytkownika.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć?.
 7. Kliknąć przycisk OK.
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.