Pomoc - Usługa MonsterPowiadomienia

Konfiguracja wysyłki

Przeglądanie MonsterPowiadomień

Aby przejrzać zaplanowaną wysyłkę MonsterPowiadomień należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Do wysłania w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis aktualnie zaplanowanych MonsterPowiadomień do wysłania, które można przefiltrować korzystając z:
  • pola szukaj, wpisując poszukiwaną frazę,
  • pola z szablonu, wybierając nazwę szablonu, który został wykorzystany do stworzenia powiadomienia [zobacz Konfiguracja szablonów]
  oraz klikając przycisk filtruj.

Tworzenie MonsterPowiadomień

Aby stworzyć nowe MonsterPowiadomienie należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Do wysłania w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis aktualnie zaplanowanych powiadomień do wysłania.
 5. Kliknąć przycisk dodaj nowe powiadomienie.
 6. Zostanie wyświetlony formularz dodawania MonsterPowiadomienia w którym należy wypełnić obowiązkowo pola oznaczone gwiazdką (pola Treść i Data), przynajmniej jedno z pól oznaczonych dwoma gwiazdkami (pola Telefon i E-mail), w przypadku powiadomień e-mail pole oznaczone trzema gwiazdkami (pole SMTP host [zobacz Konfiguracja ustawień SMTP]) oraz opcjonalnie pozostałe pola.
 7. Kliknąć przycisk Zapisz.

Edycja MonsterPowiadomień

Aby edytować MonsterPowiadomienie należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Do wysłania w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis aktualnie zaplanowanych powiadomień do wysłania.
 5. Kliknąć ikonkę Edytuj powiadomienie w opcjach wybranego powiadomienia.
 6. Zostanie wyświetlony formularz edycji powiadomienia.
 7. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Usuwanie MonsterPowiadomień

Aby usunąć MonsterPowiadomienie należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Do wysłania w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis aktualnie zaplanowanych powiadomień do wysłania.
 5. Kliknąć ikonkę Usuń powiadomienie w opcjach wybranego powiadomienia.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć powiadomienie?.
 7. Kliknąć przycisk OK.

UWAGA! Możliwe jest usunięcie tylko niewysłanych powiadomień.

Konfiguracja szablonów

Przeglądanie szablonów

Aby przejrzeć zapisane szablony należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Szablony w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych szablonów, które można przefiltrować korzystając z:
  • pola szukaj, wpisując poszukiwaną frazę,
  • pola pokaż, wybierając typ szablonu
  oraz klikając przycisk filtruj.

Tworzenie szablonów

Aby dodać nowy szablon należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Szablony w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych szablonów.
 5. Kliknąć przycisk dodaj nowy szablon.
 6. Zostanie wyświetlony formularz dodawania szablonu w którym należy wypełnić obowiązkowo pola oznaczone gwiazdką.
 7. Kliknąć przycisk Zapisz.

Edycja szablonów

Aby edytować szablon należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Szablony w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych szablonów.
 5. Kliknąć ikonkę Edytuj szablon powiadomienia w opcjach wybranego szablonu.
 6. Zostanie wyświetlony formularz edycji szablonu.
 7. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Usuwanie szablonów

Aby usunąć szablon należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Szablony w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych szablonów.
 5. Kliknąć ikonkę Usuń szablon powiadomienia w opcjach wybranego szablonu.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć szablon?.
 7. Kliknąć przycisk OK.

UWAGA! Możliwe jest usunięcie tylko własnych szablonów.

Konfiguracja ustawień SMTP

Przeglądanie ustawień SMTP

Aby przejrzeć zapisane ustawienia SMTP należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Konfiguracja SMTP w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych ustawień SMTP.

Dodawanie ustawień SMTP

Aby dodać nową konfigurację SMTP należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Konfiguracja SMTP w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych ustawień SMTP.
 5. Kliknąć przycisk dodaj nową konfigurację.
 6. Zostanie wyświetlony formularz dodawania konfiguracji SMTP w którym należy wypełnić obowiązkowo pola oznaczone gwiazdką.
 7. Kliknąć przycisk Zapisz.

Edycja ustawień SMTP

Aby edytować konfigurację SMTP należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Konfiguracja SMTP w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych ustawień SMTP.
 5. Kliknąć ikonkę Edytuj w funkcjach wybranej konfiguracji.
 6. Zostanie wyświetlony formularz edycji konfiguracji SMTP.
 7. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Usuwanie ustawień SMTP

Aby usunąć konfigurację SMTP należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Ustawienia klikając nagłówek sekcji Ustawienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Konfiguracja SMTP w sekcji Ustawienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis zapisanych ustawień SMTP.
 5. Kliknąć ikonkę Usuń w funkcjach wybranej konfiguracji.
 6. Zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno usunąć?.
 7. Kliknąć przycisk OK.

Przeglądanie raportów z wysyłki MonsterPowiadomień

Aby przejrzeć raporty z wysyłki MonsterPowiadomień należy:

 1. Zalogować się do panelu hostmonster.pl. [zobacz Logowanie]
 2. Rozwinąć menu Powiadomienia klikając nagłówek sekcji Powiadomienia z menu bocznego.
 3. Kliknąć link Raporty z wysyłki w sekcji Powiadomienia.
 4. Zostanie wyświetlony spis wysłanych MonsterPowiadomień, które można przefiltrować korzystając z:
  • pola szukaj, wpisując poszukiwaną frazę,
  • pola pokaż, wybierając status wysyłki powiadomienia
  oraz klikając przycisk filtruj.

Aby zobaczyć szczegóły powiadomienia należy kliknąć ikonkę Zobacz szczegóły powiadomienia w opcjach wybranego powiadomienia.

Aby zobaczyć szczegóły rozliczenia powiadomienia należy kliknąć ikonkę Zobacz rozliczenie w opcjach wybranego powiadomienia.

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.